Personuppgifter

Vilka uppgifter lagrar vi?

Avser primärt personuppgifter såsom namn, e-post, telefonnummer samt företag.

Ändamål med insamlingen?

Vi använder personuppgifter för att identifiera dig som kund, att kommunicera och tillhandahålla relevant information. Vi använder även personuppgifter för att kunna marknadsföra produkter och tjänster anknutna till vår verksamhet, till exempel genom direkt marknadsföring via e-post.

Period som uppgifterna lagras

Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål. För marknadsföringsändamål kan personuppgifterna komma att användas i upp till tre år.

Vem kontaktar jag vid frågor?

Vid eventuella frågor angående vår hantering av personuppgifter är ni välkomna att höra av er till malin.ebbesen@merbics.se